Algatuse tekst on…

Olgugi, et Riigikogule tuleb algatus saata eesti keeles, lubab Rahvaalgatus koguda allkirju ka vene- või inglisekeelsetele tekstidele. Enne Riigikokku saatmist tuleb aga siis lisada eestikeelne tõlge.